Obiectivele si scopurile ZAL

Scopurile și obiectivele Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău”, privind atragerea noilor investiții și promovarea exportului

 Din măsurile de ordin general, care vor fi întreprinse de Administrația zonei libere în anii următori menționăm următoarele:

- Elaborarea și înaintarea către Ministerul Economiei și Infrastructurii a propunerilor referitoare la îmbunătățirea actelor legislative și normative privind activitatea în zonele economice libere.

- Promovarea imaginii și a oportunităților investiționale a Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” prin participarea activă a Administrației la diferite activități specifice de promovare, cum ar fi tîrgurile expoziționale, misiunile economice, seminare, ateliere de lucru și conferințe, Forum-uri de Afaceri (bilaterale și multelaterale). Cert este faptul, că Administrația intenționează să participe la diverse expoziții, în scopul atragerii noilor investitori, dar nu poate relata actualmente data și locul acestora, din motivul lipsei coordonării cu rezidenții actuali ai zonei libere.

- Organizarea și petrecerea prezentărilor investitorilor străini, în perioada vizitelor de către aceștea în Republica Moldova, în scopul alegerii locului de amplasare a proiectelor investiționale, a succeselor rezidenților actuali în realizarea proiectelor lor investiționale prin intermediul Ministerului Economiei, Agențiilor abilitate de stat, ambasade și alte misiuni diplomatice, expoziții.

Administrația Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” împreună cu reprezentanții organizațiilor MIEPO și USAID (Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională), va organiza diverse întruniri productive directe, cu rezidenții zonei libere, în vederea atragerii noilor investiții și promovarea exportului.

- Avînd în vedere faptul, că Proiectul de Competitivitate al USAID în Moldova acceptă cereri de granturi pentru sprijinirea întreprindrilor, micro, mici și mijlocii (ÎMM), precum și a organizațiilor neguvernamentale și necomerciale inovatoare, Administrația va întreprinde măsuri de informare a potențialelor investitori despre existența acestei oportunități, pentru realizarea noilor proiecte investiționale (producere textilă, confecții, încălțăminte și accesorii de modă, tehnologia informației și comunicațiilor și domenii ale serviciilor creative).

- Zona liberă va contribui activ la susținerea investițiilor și investitorilor, înainte, în timpul și după procesul de investiții.

- Conlucrarea Administrației cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va asigura proiectele investiționale cu forță de muncă solicitată cu calificare superioară. Datorită acestei colaborări, se vor înregistra locurile de muncă vacante declarate de rezidenții zonei libere, se vor presta servicii de formare profesională la cererea rezidenților Zonei legislației în vigoare, se va oferi rezidenților zonei libere posibilitatea de a participa la activități de recrutare a personalului, inclusiv prin intermediul instrumentelor electronice: portalul www.angajat.md și platforma tîrgului on-line www.e-angajare.md, se vor oferi servicii de preconcediere angajaților rezidenților zonei libere, care urmează să fie disponibilizați.

Prin atragerea noilor investitori, se formează noi locuri de muncă, fapt care benefic se răsfrînge nu numai asupra stării economice a zonei libere, ci și asupra economiei întregii țări.

Atragerea investitorilor implică nemijlocit activitatea de promovare a site-lui zonei libere prin intermediul instrumentelor existente și modalităților acceptabile pentru promovarea produsului și serviciului de internet.

- Administrația zonei libere în colaborare cu MIEPO și GIZ planifică elaborarea și tipărirea broșurilor informative, cu privire la zona liberă (în limbile romană, rusă, engleză).

- Elaborarea și amplasarea pe pagina web a zonei libere a unor propuneri concrete, privind posibilitatea amplasării de către potențialii investitori a proiectelor sale investiționale pe loturile libere de teren sau în unele încăperi ale rezidenților, care din diverse motive nu se folosesc.

-  Administrația Zonei libere monitorizează actualizarea periodică a informației de pe pagina web, în scopul informării relevante despre succesele proiectelor investiționale ale actualelor rezidenți și integrarea informației pe pagina web-MIEPO.

-  Administrația zonei libere, în colaborare cu MIEPO planifică participarea la cursurile de perfecționare abilităților de comunicare și prezentare în grup.

- Administrația zonei libere, de comun acord cu MIEPO, GIZ va oferi suport rezidenților, pentru pregătirea diverselor prezentări, materiale promo în citeva limbi, pentru utilizarea lor ulterioară, la diverse expoziții, foruri internaționale în scopul promovării exportului.