Despre Republica Moldova

Amplasată în Europa de Est, Moldova este o ţară cu un potenţial turistic bogat, dar slab cunoscut. Mărginită de România la vest şi de Ucraina la nord, sud şi est, acest colţ de pamânt merită cu prisosinţă calificativul de “colţ de rai”.

Clima Moldovei este una temperată. Datorită celor 4 anotimpuri, împrejurimile de fiecare dată arată diferit – primăvara în muguri şi arome de flori, vara în bătăia blândă a razelor de soare şi farmecul fructelor, toamna în frunzele multicolore şi desigur în savoarea strugurilor şi iarna în puritatea zăpezilor. De fiecare dată privirea e fermecată.

În cursul râurilor Nistru, Prut, Răut se arată nişte peisaje uimitoare, care taie răsuflarea, cu atât mai mult că râurile sunt navigabile, fiind o placere deosebită de a călători pe apă cu pluta sau barca.

Mândria Moldovei sunt peisajele naturale, în unele locuri virgine şi enigmatice; sunt locurile istorice şi fortificaţiile care poartă suflul istoriei şi cel al victorioaselor bătălii; sunt vinurile şi beciurile care concureză cu cele franceze; sunt bisericile şi mănăstirile în a căror construţie s-a depus suflet ca urmare devenind lăcaşe de pribegie şi tămăduire a sufletului; mândria Moldovei sunt oamenii băştinaşi care crează spiritul ospitalităţii în mica noastră ţară.

De-a lungul istoriei teritoriul Moldovei (între 1812-1918 cu denumirea de Basarabia, provincie a Imperiului Ţarist Rus) a fost o punte de legătură de la hotarul de est al Europei către cel de vest şi Balcani. După războiul ruso-turc din 1812, populaţiei creştine de origine turcă din Dobrogea românească şi cea din Zaporojie (Ucraina) li s-a propus să se stabilească în Basarabia, astfel cu trecerea secolelor astăzi la sudul Moldovei, în stepa Bugeacului descoperim Gagauzia (Gagauz Yeri cu centrul în oraşul Comrat). Din 1994 Gagauzia este unitate teritorial autonomă.

După cel de-al doilea război mondial, Moldova este încorporată în Uniunea Sovietică (1944-1991), iar din perioada interbelică din teritoriul Moldovei face parte şi Transnistria (Republica Moldovenească Nistreană, centrul administrativ fiind Tiraspol). După conflictul armat din 1992, autorităţile transnistrene au autoproclamat independenţa, iar autorităţile Moldovei au pierdut controlul asupra acestei porţiuni din est.

După obținerea independenţei Republica Moldova a păstrat frumoasele sărbători şi tradiţii, încântând prin bucătăria naţională deliciosă şi cel mai important ecologică, cât şi prin obiceiurile şi cultura moldovenească.

Geografie

Republica Moldova e situată în partea centrală a Europei, în nord-estul Balcanilor, pe un teritoriu de 33843,5 km2.

Capitala – oraşul Chişinău. La nord, est şi sud este înconjurată de Ucraina, iar la vest – separată de România de râul Prut.

Lungimea totală a hotarului naţional constituie 1906 km, inclusiv 1222 km – cu Ucraina, 684 km – cu România. Cel mai de nord punct al ţării este satul Naslavcea (480 21' N 270 35' E), iar cel mai sudic – Giurgiuleşti (450 28' N 280 12' E), care e şi unica localitate pe malul Dunării. Punctul cel mai de vest este satul Criva (48 0 16' N 26 0 30' E), cel mai de est – satul Palanca (460 25' N 300 05'E).

Republica Moldova face parte din grupul ţărilor bazinului Mării Negre. Cu acestea, precum şi cu statele dunărene, întreţine strânse legături comerciale reciproc avantajoase. Hotarul ei de sud se întinde până aproape de Marea Neagră, ieşirea la mare deschizându-se prin limanul Nistrului şi fluviul Dunărea.

Organizarea administrativ-teritorială

Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în unități administrativ-teritoriale: raioane, orașe și sate. Statutul satului (comunei), sectorului, orașului (municipiului) se elaborează în baza statutului-cadru, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova, și se aprobă de consiliul local. Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se efectuează pe 2 niveluri: satele (comunele), sectoarele și orașele (municipiile) constituie nivelul întâi, raioanele, municipiul Chișinău și municipiul Bălți constituie nivelul al doilea.

Satul este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin teritoriu, condiții geografice, relații economice, social-culturale, tradiții și obiceiuri. Două sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice, se pot uni formând o singură unitate administrativ-teritorială, numită comună. Comuna este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții.

Orașul este o unitate administrativ-teritorială mai dezvoltată decât satul din punct de vedere economic și social-cultural care cuprinde populația urbană, cu structuri gospodărești, industriale și comerciale corespunzătoare, a cărei populație în mare parte este încadrată în industrie, în sfera deservirii publice și în diferite domenii de activitate intelectuală, în viața culturală și politică.

Municipiul este o localitate de tip urban cu un rol deosebit în viața economică, social-culturală, științifică, politică și administrativă a țării, cu importante structuri industriale, comerciale și instituții din domeniul învățământului, ocrotirii sănătății și culturii.

Raionul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) și orașe, unite prin teritoriu, relații economice și social-culturale.

Municipiile Republicii Moldova: Chișinău, Bălți, Tighina, Tiraspol, Comrat.

Raioanele Republicii Moldova: Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Strășeni, Șoldănești, Ștefan Vodă, Taraclia, Telenești, Ungheni.

Regiunile cu statut special: Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, cunoscute mai generic ca Transnistria.

Transnistria este o parte a Republicii Moldova, însă, regiunea nu este controlată de guvernul acesteia. Așa-numita Republica Moldovenească Nistreană și-a autoproclamat independența în 1990, care nu i-a fost recunoscută de niciun stat. Municipiul Tiraspol este capitala de fapt a Transnistriei, care cuprinde 5 raioane (Camenca, Rîbnița, o parte din Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia) și două municipii (Tiraspol și Tighina).

Puterea de Stat

Separarea şi colaborarea puterilor

În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei.

Constituţia, Lege Supremă

Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.

Respectarea dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale

(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia.

Unitatea poporului şi dreptul la identitate

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi.

(2) Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

Republica Moldova, stat neutru

(1) Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă.

(2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său.