Mesajul Administratorului

 

 

Mesajul de salut Administratorului Principal ZAL ”Expo-Business-Chișinău”

 

Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” vă salută și vă invită să participați activ la alocarea investițiilor în cadrul Zonei Economice Libere. Statul vă garantează prin lege protecția investițiilor voastre și vă asigură stabilitate în desfășurarea activităților. Administrația  care facilitează activitatea antreprenorială pe teritoriul Zonei Libere vă va susține activ în promovarea cu succes a noilor proiecte investiționale.

 

Cu mare respect,

NEDELEA Veaceslav

Administrator Principal

 

Experiența profesională al Administratorului Principal

 

Veaceslav NEDELEA

Administratorul Principal al ZAL ”Expo-Business-Chișinău” 

data nașterii 23.04.1964.

 

Studii universitare:

  1. Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, or. Chișinău

Specialitatea: istorie și metodica muncii educative

  1. Institutul Nistrean de Economie și Drept, or. Bălți

Specialitatea: drept

 

Studii postuniveristare:

  1. Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova

Master în Administrarea de stat și municipală

  1. Universitatea de Studii Europene din Moldova

Master în Drept economic

 

Serviciul Public:

Consilier de Stat de clasa I, rangul II

 

Activitatea didactică:

2007-2008- Universitatea Liberă Internațională din Moldova

                        Lector superior

2004-2006- Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova

                        Lector superior

 

Experiență profesională:

2016- prezent Administrator Principal al Zonei Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău”

2013-2016 –Director, Direcția de Poștă Chișinău, Î.S.”Poșta Moldovei”, or. Chișinău (820 angajați)

2012-2013 - șef Secția Înmatricularea transportului nr.7, la Întreprinderea de Stat CRIS ”REGISTRU”, or.Chișinău

2012- jurist la SA ”Moldtelecom”, or.Chișinău

2007-2012 – Jurist la SA ”Cris-Max”, or. Chișinău

2004-2007 – Primar interimar al or. Durlești, mun.Chișinău

2004-Director Direcția Difuzare presă. Relații Publice și Internaționale la Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”, or.Chișinău

2002-2004 – Inspector General de Stat adjunct al Inspecției Muncii din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, or.Chișinău

1998-2002 – Activitate profesional-didactică în diferite Instituții superioare de învățămînt din or.Chișinău

1994-1998 – președintele Colhozului Firma-agricolă ”Moldova” din s. Borosenii Noi, raionul Rîșcani (4200 angajați), activitate antreprenorială în agricultură

1991-1994 – Activitate profesional-didactică în diferite Instituții de învățămînt din r-nul Florești

1988-1991 – Secretar, iar din 1989, Secretar I al Comitetului raional Florești al Comsomolului din Moldova

1986-1988 – Profesor de istorie la școala medie ruso-moldovenească din orașul Marculești, raionul Florești.

Informație